TỰ GIỚI THIỆU

Think difrence, change the world!

Bạn bè Tất cả

 • fatefate
 • maxmax
 • mikeymyermikeymyer
 • quyendesignquyendesign
 • poisonivypoisonivy
 • bilanichanbilanichan

LƯU BÚT

 • nguoivietnam July 24, 2009, 7:58 pm
  nguoivietnam
  hi man! nice to know you.
 • maytrang June 4, 2009, 3:55 am
  maytrang
  hì........lâu lắm mới thấy ghé nhà chơi.
 • Kimkim May 12, 2009, 3:44 am
  kimkim
  boi vay có nhiều lúc thấy anh nói trúng í em ghe . cùng lí tưởng hen
Xem tất cả